آخرین امتیاز نمایندگی مرکزی در ارزیابی ISQI

فهرست مطالب

فروشگاه آنلاین قطعات شرکت مرتب خودرو

آخرین امتیاز کسب شده از ISQI در ارزیابی سال 1400 نمایندگی مرکزی شرکت مرتب خودروی تهران به شرح ذیل می‌باشد.

رتبه نمایندگی مرکزی و نتایج کارائی

 
 آخرین وضعیت شاخص رضایت‌مندی مشتریان

 
شاخص سیستم خدمات پس از فروش

 شاخص رضایت‌مندی مدیران نمایندگی