امید رستمی

رئیس خدمات پس از فروش

Omid Rostami

Head of after sales service

تیکت جدید