مجتبی رضائی

باتری‌ساز درجه 1

Mojtaba Rezaee

First class battery maker

تیکت جدید