رحیم یارمحمدی

سرپرست فنی و مهندسی

Rahim Yarmohammadi

Technical and engineering supervisor

تیکت جدید