مهدی قاضی‌خانی

سرپرست واحد برق

Mehdi Ghazikhani

Supervisor of the electrical unit

تیکت جدید